moppen

een verzameling van wat jullie instuurden...

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

lesbisch

Baziel, gekleed in een vissersschabbe en een blauwe congébroek, zit
aan de bar een Duvel te drinken.

Plots komt er een jonge vrouw naast hem zitten.

Na een minuutje kijkt ze naar Baziel en vraagt : "Zie je gie een échte
visscher ?"
"Wel", zegt Baziel, "'k zien an me 14 joar voe 't eirst in zee gegoan
en 'k en heel me leven in alle weer en wind gevischt, gegut, geijsd,
gelost en netten gebreid. Dus je meug me gerust een échte visscher
noemen".

"En", vraagt Baziel, "Wat zie je gie ??"

"Wel", antwoordt de jonge vrouw, "ik zin een lesbienne. Van os da'k ip
stoan denken 'k aan vrouwen. 'k Peizen an vrouwen onk douchen, onk
wassen en onk kuischen. 'k Moen altijd mo peizen an vrouwen."

Even later vertrekt de jonge vrouw en er komt een vreemdeling naast
Baziel zitten aan den toog.

"Ben je een echte visser ?", vraagt hij.

"Ewel", zegt Baziel, "'k 'en da inderdoad altid gepeisd mo 'k en nu
juste vernomen dan'k in feite een lesbienne zin".